Coronamaatregelen

Helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus, al zijn we dankbaar dat de kinderen nog steeds naar school kunnen. Vanaf na de herfstvakantie gelden de volgende richtlijnen op De Triangel:

– Ouders mogen op het plein komen, maar niet verder dan de blauwe lijn. Daar worden de kleuters opgevangen door een van de leerkrachten
– Het grote hek is de toegang tot het plein, het kleinere hek is de uitgang. Hierdoor voorkomen we dat volwassenen op een kleine oppervlakte elkaar moeten passeren.
– Het is noodzakelijk om de anderhalve meter aan te blijven houden. Ondanks dat we bij veel ouders merken dat ze hier heel duidelijk rekening mee houden, blijven we jullie oproepen om deze afstand tot andere volwassenen in acht te nemen.
– Ouders mogen, met uitzondering van de TSO, niet zomaar de school in.
– Gesprekken met leerkrachten vinden digitaal plaats.
– Er vindt geen luizencontrole op school plaats, dus we vragen aan jullie om zelf goed te controleren op hoofdluis.
– Het live meekijken in de klas tijdens open ochtenden is voorlopig ook even niet mogelijk.
– Voor bezoekers van de school en externe specialisten geldt in principe de regel dat toegang mogelijk is indien hun aanwezigheid van belang is voor het onderwijs. Als voorbeeld: een ambulant begeleider die een leerling begeleidt in de klas kan daarom wel toegelaten worden. Een externe trainer die het team een nascholing geeft, vragen we om dit online te gaan doen.

We proberen met elkaar ons steentje bij te dragen aan het terugdringen van dit virus en hopen en bidden dat we ons onderwijs zoveel als mogelijk op normale manieren kunnen blijven vormgeven. Bedankt voor jullie medewerking.