Hart aan het werk!

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven

-Ezechiël 36:26-

God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt.

Filippenzen 1:6-

Afgelopen jaar 2022-2023 was het jaarthema: Ik ben een hemelburger, Koninklijk & Krachtig. De kinderen hebben geleerd dat ze een hemelburger zijn en dat ze vanuit dat Hemelburgerschap de omgeving mogen veranderen en innemen voor Gods Koninkrijk door met Gods Liefde uit te reiken naar de wereld om ons heen.

Dit jaar gaan we aan het werk met ons hart.

Als Gods hart in jou en mij aan het werk is dan heeft dat invloed op alles …

  • Zijn Liefde in je zal Hemelse impact hebben op je eigen hart en op de harten van de mensen met wie je omgaat. Maar óók op wat je zegt.
  • We gaan met de kinderen kijken naar het zorgen voor je eigen hart. Want het hart en wat daar in gaat, bepaald welke vruchten daaruit komen
  • We gaan ook kijken naar hoe je zorgt voor het hart van de ander

Werk te doen…

Vanuit het ons Hemelburgerschap mogen we dus verder leren wat het betekent om kind van de Koning te zijn. Ik ben een geliefd kind van de Koning. Dus ik ga aan de slag…. Het werk voortzetten…

Gelukkig doen we het niet in eigen liefde en kracht, dat kunnen we ook niet. De Heilige geest werkt in ons hart en maakt ons hart net als dat van Jezus.

 

Ons themalied voor dit jaar is Er is een hart dat klopt voor jou- Herman Boon.