BSO De Triangel

In het hart van de gelijknamige basisschool in Ede-Veldhuizen heeft BSO De Triangel een prachtige BSO-ruimte. De juffen Anja, Femmy en Sanne zorgen ervoor dat de kinderen daar leuke activiteiten kunnen doen en lekker kunnen spelen en ontspannen, na een dag op school.

De BSO is open op maandag, dinsdag en donderdag, in schoolweken van 14.30 uur tot 18.00 uur en in vakanties van 8.15 uur tot 18.00 uur. De BSO gaat extra open op studie(mid)dagen van de school die op BSO-dagen vallen. In dezelfde ruimte vangen we op woensdag- en vrijdagochtend peuters op binnen Peuteropvang De Triangel.

Pakketten en tarieven
Schoolwekencontract = € 7,88 per uur = € 27,58 per middag = € 91,93 per maand
Alleen vakantiecontract = € 7,40 per uur = € 75,85 per dag = € 50,57 per maand
Totaalcontract = € 6,91 per uur = € 24,19 (middag) = € 70,83 (dag) = € 127,84 per maand

BSO De Triangel staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK-nummer van BSO De Triangel is 990 915 712. Namens de gemeente inspecteert de GGD de kwaliteit van BSO De Triangel. Het laatste inspectierapport is te vinden op de website van Koalah.

Kennismaken met de BSO? Van harte welkom! We maken daarvoor graag een afspraak.

Onze contactgegevens zijn:
BSO De Triangel
Tollenburg 15, 6714 EJ Ede
Tel. nr.: 06 – 510 19 130
E-mail: triangel@koalah.nl

Locatiemanager: Jisca van der Wal, tel. 06-29191367, e-mail: jwal@koalah.nl