Passend onderwijs

Als school staan we open voor kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Het hart van de leerkrachten is groot en vanuit onze identiteitsgedachte willen we kinderen vooral insluiten en een kans bieden. We vragen ons steeds af: wat hebben de kinderen nodig, op welke manier willen we de kinderen begeleiden en laten leren en hoe hebben we dat geborgd?

Binnen het samenwerkingsverband van CorDeo kunnen we gebruikmaken van de expertise van het onderwijspunt. Maar ook binnen ons eigen team hebben we verschillende specialisten die zich richten op passend onderwijs. Zo is er een hoogbegaafdheidsspecialist, die één dag in de week een projectklas en wiskundeklas verzorgt. Wij zijn ons aan het ontwikkelen om het onderwijs aan deze kinderen door te trekken in het werken binnen de groep.

Binnen ons team werken we ook met een gedragsspecialist, die elke week twee uren ambulant is en binnen die tijd gerichte interventies doet op het gebied van beleid en ondersteunend is aan de collega’s ten aanzien van complexer gedrag van kinderen.

We zijn ons aan het ontwikkelen op het gebied van NT2-onderwijs. We hebben een aantal kinderen binnen de school die vanuit een niet-Nederlandse achtergrond bij ons zijn gekomen. De taal is vaak nog een barrière. We onderzoeken wat deze kinderen nodig hebben en hoe we hen dat kunnen aanbieden.

Tot slot hebben we binnen ons team een intern begeleider (IB). Deze intern begeleider speelt een belangrijke rol ten aanzien van passend onderwijs. Zo is zij betrokken bij de ontwikkeling van het beleid rondom passend onderwijs en is zij als leerkrachtcoach nauw betrokken bij de uitvoering van het onderwijs aan deze kinderen.