Project omschrijving

De Koalahgroep

Welkom bij Peuteropvang De Triangel in Ede! De Koalahgroep, die binnen het gebouw van de school een prachtige ruimte heeft, is net als het mooie groene plein volledig ‘peuterproof’ ingericht. De peuteropvang sluit zowel in identiteit als in praktisch opzicht aan bij de gelijknamige school en BSO.

De peuteropvang is open op woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur – 12.30 uur. Peuters van twee tot vier jaar zijn van harte welkom!

Wij bieden binnen deze peuteropvang géén VVE aan. Wel bieden we de kinderen een uitdagend programma waarmee zij zich spelenderwijs ontwikkelen op allerlei gebied: motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel. We sluiten aan op de ontwikkeling die we waarnemen bij het kind. Ook werken we thematisch om aan te sluiten bij de leefwereld van het jonge kind. Het is ons streven de peuters te laten groeien tot het gewenste niveau met het oog op een goede schoolloopbaan.

Peuteropvang kost € 8,02 per uur. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag komen niet in aanmerking voor subsidie van de gemeente Ede.

Peuteropvang De Triangel voldoet aan de eisen uit de wet kinderopvang en is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het rapport van de GGD-inspectie is te vinden op de website van Koalah.

Peuteropvang De Triangel
Tollenburg 15,
6714 EJ Ede
Tel. nr.: 06-51019130
E-mail: triangel@koalah.nl
Website: https://koalah.nl/peuteropvang-de-triangel/
LRK-nummer: 162272534.
Locatiemanager: Jisca van der Wal, tel. 06-29191367, e-mail: jwal@koalah.nl