Project omschrijving

Onze identiteit

Onze school heeft een christelijke identiteit. Dat wil zeggen dat wij geloven in Jezus Christus, Zoon van God, onze Redder. De christelijke identiteit is een basishouding voor elke leerkracht. Onze school wordt bezocht door kinderen van ouders die lid zijn van een christelijke gemeente. Ouders en team weten zich aan elkaar verbonden omdat beiden de kinderen eerbied voor onze Schepper willen bijbrengen en respect voor wat Hij geschapen heeft. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest, die ons God doet liefhebben en onze naaste als onszelf.

Onze identiteit wordt in ons onderwijs zichtbaar op verschillende momenten:

  • We vertellen verhalen uit de Bijbel en de kerkgeschiedenis en we bidden met de kinderen; we leren de kinderen ook zelf, met en voor elkaar te bidden.
  • Iedere week houden we een weekopening met de kinderen en zingen dan psalmen, gezangen en lofliederen.
  • Als team starten we iedere maandag met een weekopening, waar we God vragen om een zegen over de week.
  • Er is een betrokken oudergebedsgroep, die elke week samenkomt om te bidden voor het team, de kinderen en hun ouders.
  • We vieren de christelijke feestdagen op school en/of in de kerk.
  • Predikanten of andere mensen van verschillende kerken verzorgen soms een weekopening of helpen bij een project.
  • We praten met de kinderen erover wat het betekent om een kind van God te zijn en hoe je met elkaar om wilt gaan. We kijken naar elkaar om en willen er voor elkaar zijn, door bijvoorbeeld mee te doen aan een actie of iemand uit de klas te helpen.
  • Binnen het onderwijs kunnen we Gods macht en liefde laten zien in de verschillende vakken die gegeven worden.

De Triangel is opgericht vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Er is nog steeds een warme band met deze kerk, maar de identiteit van de school is in de loop van de tijd veel breder en rijker geworden: Gereformeerd, Baptisten, Evangelisch. Iedereen die in relatie met God wil leven, is van harte welkom!

Onze organisatie

Missie

Waar we voor staan Elke ochtend staan wij [...]

Visie

Waar we voor gaan Vanuit de missie dat [...]

Team

Het Triangelteam Het Triangelteam bestaat uit een goede [...]

Identiteit

Onze identiteit Onze school heeft een christelijke identiteit. [...]