Project omschrijving

Waar we voor gaan

Vanuit de missie dat elk kind uniek is, zien we ook dat ieder kind op zijn eigen wijze leert en dat er verschillende interesses zijn. We werken eraan om ons onderwijs zo divers mogelijk in te richten. Ook de kinderen die extra zorg nodig hebben, of dit nou gaat om meer begeleiding of meer uitdaging, zijn belangrijk voor ons.

Naast het vaste programma is er aandacht voor een bredere ontwikkeling. Het werken op school moet elk kind voldoende uitdaging bieden, waardoor het gemotiveerd is en blijft voor zijn werk. Op school richten we ons op ‘zelfstandig werken’, waarbij we de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen, een juiste keuze te maken en de consequenties van eigen gedrag te zien. Daarnaast is er aandacht voor ‘samen werken’ én richten we de blik op het grotere geheel, waar we staan in de samenleving en de wereld. Deze drie gebieden lopen als een rode draad door ons onderwijs en worden ook verbeeld in het instrument van de triangel.

We vinden het belangrijk dat ons christen-zijn blijkt uit de houding die we hebben tegenover onze medemens en de aarde waarop we wonen. We hebben aandacht voor actuele thema’s en ontwikkelingen in de wereld, zoals duurzaamheid (afvalscheiding/milieu) en vluchtelingen.

Tot slot streven we naar een open school: open naar kinderen, open naar ouders. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de school. Daarom vinden we openheid in het team, tussen team en ouders en tussen het team en de medezeggenschapsraad belangrijk. Door de kennis van thuis en school samen te voegen krijgen we een compleet beeld van de leerling. De medezeggenschapsraad wordt in een zo vroeg mogelijk stadium bij ontwikkeling van beleid betrokken.

Onze organisatie

Missie

Waar we voor staan Elke ochtend staan wij [...]

Visie

Waar we voor gaan Vanuit de missie dat [...]

Team

Het Triangelteam Het Triangelteam bestaat uit een goede [...]

Identiteit

Onze identiteit Onze school heeft een christelijke identiteit. [...]