Project omschrijving

Waar we voor staan

Elke ochtend staan wij voor de klas of in een andere ruimte in en om de school voor verschillende kinderen, stuk voor stuk uniek gemaakt door onze Schepper. In ons onderwijs is dit geloof zichtbaar, wij ademen als het ware dit vertrouwen uit dat God van ieder van ons houdt. Vanuit dat geloof werken en leven wij op school. In ons logo, het instrument van de triangel, is dat verbeeld in de ruimte binnen de drie kanten van de triangel.

Onze missie is dat onze kinderen opgroeien tot zelfstandige burgers in de maatschappij, waar ze met hun eigen talenten en vaardigheden hun bijdrage mogen geven en God mogen dienen. We willen de kinderen vaardigheden aanleren en kennis bijbrengen die hen helpt om hun plek in de samenleving in te nemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze leren ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden in het leven en hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen samenleven en samenwerken met andere mensen.

Kort gezegd: wij willen elk kind zo onderwijzen dat het groeit op de unieke plek die God voor hem of haar heeft. Bij deze missie zijn kinderen, ouders en het team betrokken. Het is onze bedoeling dat deze drie partijen, waarvoor ook het beeld van ons logo van de triangel staat, optimaal samenwerken met deze focus.

Onze organisatie

Missie

Waar we voor staan Elke ochtend staan wij [...]

Visie

Waar we voor gaan Vanuit de missie dat [...]

Team

Het Triangelteam Het Triangelteam bestaat uit een goede [...]

Identiteit

Onze identiteit Onze school heeft een christelijke identiteit. [...]